Προορίζεται για, αλλά δεν περιορίζεται υποχρεωτικά σε, καταναλωτές σε Ελλάδα και Κύπρο.SanDisk pēc saviem ieskatiem var: (one) veikt remontu vai (2) apmainīt Produktu pret jaunu, atjaunotu vai remontētu Produktu ar līdzvērtīgu vai lielāku jaudu, vai pret citu līdzvērt… Read More


For additional assurance, Kingston SSDNow is backed by A 3-year warranty, free technical support and famous Kingston® dependability. Attributes • Rapidly — 10x faster than the usual 7200RPM hard driveCrack the wall involving transaction processing and analytics. Gartner has tips to help detect your HTAP fashion.Die von Flashspeichern nach auß… Read More